Sevgili öğrenciler ve öğretmenler,Kriptoloji eğitimleri sayfasına hoş geldiniz. Sayfamızda TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği öğrencilere yönelik kriptoloji eğitimleri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü 1994 yılından beri çalışmalarına devam etmektedir. Bu süre zarfında oluşan bilgi birikimi ve deneyimin genç nesillere aktarılması ve ülkemizde kriptoloji biliminin daha iyi tanıtılması amacı ile merkezimiz, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yaz okulları düzenlenmektedir.

Kriptoloji Yaz Okulu Amacı:

Dünyadaki teknolojik gelişmelerin sonucu olarak kriptoloji bilimi giderek önemini artırmaktadır. İnternet öncesi dönemlerde genellikle askeri uygulamalar çerçevesinde kısıtlı kalan kriptoloji bilimi, dijital çağ olarak da anılan günümüz dünyasında iletişimin her alanında kullanılmaktadır. İnternet ve benzeri haberleşme ortamlarında güvenli bilgi aktarımının yanı sıra, dijital veri miktarındaki artışa paralel olarak verilerin güvenliği, bütünlüğü, değiştirilemezliği ve kişisel hakların korunması gibi hususlar da konunun pratik uygulamalarında önemli bir yer tutmaktadır.

Dünyada giderek daha çok yatırım yapılan bu bilim dalında yetişmiş insan gücü gerek akademik gerekse endüstriyel alanda talebi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. 90'lı yılların başlarında TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'nün (UEKAE) kuruluşu ile ivmelenen ülkesel bazdaki kriptoloji çalışmaları, üniversitelerimizde konu üzerinde çalışan bilim insanlarının artması ile birlikte giderek yaygınlaşmaya başlamış ve tüm bu gelişmelerin sonucunda da özel sektörde konunun pratik yaşamdaki karşılıklarına odaklanan firmalar oluşmuştur.

Bu bağlamda kriptolojinin, ilgili ve kabiliyetli üniversite öğrencilerine tanıtılması ile ülkemizde konu üzerindeki farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir. Söz konusu eğitimle amaçlanan kriptoloji alanında sinerji oluşumu ve üniversite öğrencileri arasındaki artan farkındalığın, bu konuda akademik ve endüstriyel profesyonel olarak çalışan insan gücü oluşumuna katkı sağlayacağı beklenmektedir.

 

Ayrıntılı bilgiler için lütfen aşağıdaki bağlantıları tıklayınız.

Lise Öğrencileri İçin Kriptoloji Yaz Okulu 2019

Üniversite Öğrencileri İçin Kriptoloji Yaz Okulu 2019

Lise Öğrencileri için 2016 Kriptoloji Yaz Okulu Gebze/Kocaeli

Fotoğraf galerisi için tıklayınız

Üniversite Öğrencileri için 2016 Kriptoloji Yaz Okulu Gebze/Kocaeli

Fotoğraf galerisi için tıklayınız