Image

Doç. Dr. Mehmet Sabır Kiraz

Birim Yöneticisi

e-posta: mehmet.kiraz[@]tubitak.gov.tr

Mehmet Sabır Kiraz lisans derecesini 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde tamamlamıştır. 2000 ve 2002 yılları arasında Pamukbank ve Yapı Kredi Bankalarının bilgi işlem merkezinde yazılım/test mühendisi olarak çalışmıştır. 2002 yılında yüksek lisans eğitimini Uluslararası Max Planck Enstitüsü'nde Bilgisayar Bilimleri Bölümünde "Güvenlik Protokollerin Yapısal Analizi" alanında bitirmiştir. Doktora derecesini Hollanda'da Eindhoven Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünde Çok Taraflı Güvenli Hesaplamalar başlıklı alanda 2008 yılında almıştır. 2008-2010 arasında PHILIPS ve TOMTOM firmalarında Test Koordinator olarak görev yapmıştır. Ocak 2010'dan beri TÜBİTAK BİLGEM'de başuzman araştırmacı olarak çalışmakta ve Blokzincir Araştırma Laboratuvarı'nın (http://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr) direktörülüğünü yürütmektedir. Başlıca araştırma ilgi alanları kriptografik protokoller, mahremiyet, çok taraflı güvenli hesaplamalar, sıfır bilgi ispatları, homomorfik şifreleme, eşik şifreleme sistemleri, eşleme kriptografisi, elektronik seçim, bulut güvenlik, blokzincir ve kripto paralardır.

Image

Özer Koray Akdemir

Başuzman Araştırmacı

e-mail: ozer.akdemir[@]tubitak.gov.tr

Özer Koray Akdemir lisans derecesini 1996 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik & Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Sırasıyla 1996-1999 yılları arasında ASELSAN Mikroelektronik Güdüm, Elektro-Optik Grubu’nda Tasarım Mühendisi, 1999-2001 yılları arasında NOKIA Mobile Phones, Tampere, Finlandiya’da Algoritma Geliştirme ve Sistem Tasarım Mühendisi, 2001-2003 tarihleri arasında SIEMENS’te İletişim Sistemleri Uzmanı, 2003-2005 yılları arasında ST Microelectronics, TV Divison Laboratory'de Uygulama Geliştirme Uzmanı olarak çalışmıştır. 2001 yılında yüksek lisans derecesini Tampere University of Technology, Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği bölümünde multimedya ve sinyal işleme alanında almıştır. Mayıs 2005’ten itibaren BILGEM UEKAE’de başuzman araştırmacı olarak anahtar yönetim sistemleri, fiberoptik teknolojisi, C, C++ ve Java tabanlı nesne yönelimli yazılım mühendisliği, Linux ve Android tabanlı gömülü sistemlerin tasarım ve gerçeklemesi, haberleşme protokolleri ve sinyal işleme algoritmaları tasarımı konusunda çalışmaları bulunmaktadır.

Image

Dr. İsa Sertkaya

Başuzman Araştırmacı

e-posta: isa.sertkaya[@]tubitak.gov.tr

İsa Sertkaya, lisans derecesini 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden aldıktan sonra TÜBİTAK BİLGEM UEKAE'de çalışmaya başladı. Yüksek lisans derecesini 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü Kriptografi bölümünden almıştır. BİLGEM UEKAE'de çeşitli kriptografi bazlı projelerde çalıştıktan sonra 2012'de Başuzman Araştırmacı oldu ve 2013 yılında BİLGEM UEKAE Matematiksel ve Hesaplamalı Bilimler bölümünün kuruluşunda görev aldı. Doktora derecesini 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü Kriptografi bölümünden almıştır. Araştırma konuları simetrik anahtar şifrelemeleri, S-kutuları ve Boole fonksiyonlar, bulut bilişim vb. dağıtık bilişim modellerinde güvenlik ve mahremiyet problemleri, eşleme ve kimlik tabanlı kriptografi konularını içermektedir.

Image

Öznur Arabacı

Araştırmacı

e-posta: oznur.arabaci[@]tubitak.gov.tr

Öznur Arabacı lisans eğitimini 2012 yılında, yüksek lisans eğitimini 2014 yılında Koç Üniversitesi Matematik Bölümünde tamamlamıştır. 2015 yılından beri TÜBİTAK BİLGEM'de çalışmaktadır. Doktora eğitimine Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünde devam etmektedir. Bulutta mahremiyet ve güvenlik problemleri, eliptik eğri kriptografi, eşlemeli fonksiyonlar, kriptografik protokoller konularıyla ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Image

Ahmet Çakmak

Araştırmacı

e-posta: ahmet.cakmak[@]tubitak.gov.tr

Ahmet Çakmak lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 2013 yılından veri TÜBİTAK BİLGEM'de sistem yönetimi, ağ ve sistem dizaynı ve güvenliği, genom dizileme pipeline alanlarında çalışmalarda bulunmuştur. Başlıca araştırma konuları; bulut bilişim altyapısında ağ ve güvenlik problemleri, bulut bilişim platformunda mahremiyet sağlayan uygulamalarının geliştirilmesini kapsamaktadır. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Bilgi Güvenliği Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.

Image

Berk Bavaş

Araştırmacı

e-posta: berk.bavas[@]tubitak.gov.tr

Berk Bavaş, lisans öğrenimini 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Matematik bölümünde tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından, Bilkent Üniversitesi Matematik bölümünde yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. 2017 yılından itibaren TÜBİTAK BİLGEM'de araştırmacı olarak çalışmaktadır. Araştırma konuları bulutta güvenlik ve mahremiyet problemleri ve kriptografik protokollerdir.

Image

Dr. Selçuk Kayacan

Uzman Araştırmacı

e-posta: selcuk.kayacan[@]tubitak.gov.tr

Selçuk Kayacan lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümünde 2006 yılında tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Programından 2010 yılında yüksek lisans derecesi ve 2016 yılında doktora derecesi almıştır. 2009 -- 2016 yılları arası İTÜ'de aynı zamanda araştırma görevlisi olarak çalışan Selçuk Kayacan 2015 yılında TÜBİTAK 2214/A bursu ile Graz Teknik Üniversitesinde ziyaretçi araştırmacı olarak bir yıllığına bulunmuştur. Selçuk Kayacan'ın Sayılar Teorisi, Grup Teori ve Çizge Teori alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. 2016 Aralık ayından itibaren TÜBİTAK BİLGEM'de uzman araştırmacı olarak çalışmaktadır.