Lise Öğrencileri için Kriptoloji Yaz Okulu 2016,

Başvuru Sonuçları

Lise Öğrencileri için Kriptoloji Yaz Okulu başvuru sonuçları aşağıdaki listede belirtilmiştir. Asil listede ismi bulunan öğrencilerin 29 Temmuz 2016 Cuma günü saat 17:00'ye kadar etkinliğe katılacaklarını taahhüt ettiklerini belirten ve son dönem karnelerinin resmini yada taranmış halini bulunduran bir e-postayı mcs@tubitak.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki başvuru sırasinda verilen bilgilerin doğruluğunu teyit eden onaylı belgelerin etkinliğe gelirken orjinallerinin getirilmesi gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen kişilerin etkinliğe katılımına müsaade edilmeyecek olup, yerlerine Yedek Listeden çagrı yapılacaktır.

 

BİLGİLENDİRME (Önemli):

Aşagıdaki bilgilerin önemle dikkate alınması gerekmektedir.

1. Katılım için zorunlu belgeler "Son Dönem Karne'nin Orjinali ve Bir Adet Fotokopisi", "Nüfus Cüzdanı" ve "Katılımcı Velisi tarafından imzalanmış izin kağıdı"dır.
2. Üniversite öğrencileri için düzenlenen kriptoloji yaz okulu etkinliğinden farklı olarak bu etkinlik BİLGEM UEKAE öz kaynaklarıyla yapılacaktır. Bu nedenle, etkinliğe katılacak öğrencilerin ulaşım giderlerini kendileri karşılamaları gerekmektedir. Ulaşım dışında, eğitim, konaklama, ve yemek ücretsiz olacaktır.
3. Tüm eğitim TÜBİTAK TÜSSİDE tesislerinde gerçekleştirilecektir. Konaklama ve Ulaşım soruları için http://tusside.tubitak.gov.tr/tr/ ve http://tusside.tubitak.gov.tr/tr/icerik/Ulasim sayfalarını inceleyebilir ve TÜSSİDE ile bağlantıya geçebilirsiniz.
4. 7 Ağustos 2016 Pazar günü saat 14:00'den sonra giriş yapılacaktır. 12 Eylül 2016 Cuma günü saat 17:00'da çıkış yapılacaktır. Bu süre zarfında katılımcıların TÜSSİDE'de konaklaması zorunludur.

 

 

Başvuru

TÜBİTAK BİDEB Lise etkinliklerine programdan çıkarmış olması nedeniyle destek sağlanamamasına rağmen TÜBİTAK BİLGEM öz kaynaklarıyla 07-12 Ağustos 2016 tarihlerinde "Lise Öğrencileri için Kriptoloji Yaz Okulu 2016" etkinliği gerçekleştirilecektir.


Önemli Tarihler:

Eğitim tarihi: 07 - 12 Ağustos 2016
Başvuru tarihi: 1 Haziran 2016 – 01 Temmuz 2016
Başvuru sonuç tarihi: 26 Temmuz 2016

Başvuru, eğitim, yemek ve konaklama ücretsizdir. Sadece ulaşım masrafları katılımcılar tarafından karşılanması gerekmektedir. Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Eğitim Yeri: TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, TÜSSİDE Tesisleri

Başvuru Koşulları:

1- 2016-2017 öğretim yılında Lise 2. , 3. ya da 4. sınıfta öğrenim görecek olmak,
2- Genel not ortalaması 100 üzerinden 80.00 ve 80.00’den yüksek olan,
3- Lise Öğrencileri için Kriptoloji Yaz Okulu 2016 başvuru formunu doldurmak,
4- Başvuru formunda “ Lise Öğrencileri İçin Kriptoloji Yaz Okulu 2016'ya neden katılmak istiyorsunuz?” sorusuna verdiği cevapta istekli olduğunu gösteren,

5- TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin düzenlemiş olduğu bu veya benzeri bir etkinliğe daha önce katılmamış olmak.

 

Başvuru süresi sona ermiştir.

 

Etkinlik çerçevesinde verilecek eğitimler üç ana başlık altında toplanmaktadır.

1. Kriptoloji Tarihi: Kriptoloji biliminin doğuşu ve tarihsel gelişimi anlatılacak olup, ikinci dünya savaşında kullanılan ve çok önemli bir yeri olan Enigma tipi şifreleme aygıtları tanıtılması hedeflenmiştir.
2. Kriptografik temel yapıtaşları ve analiz teknikleri: Temel şifreleme tekniklerinden başlanılarak, dizi ve blok şifreleme, özet fonksiyonlar, açık anahtar şifreleme metodları ve protokoller tanıtılarak, bunların yanı sıra şifreleme algoritmalarına yapılabilecek saldırılar ve analiz metodları da ele alınacaktır.
3. Modern uygulama alanlarına örnekler ve yakın gelecek öngörüleri: Kriptoloji biliminin günümüz dünyasında pratik kullanım alanı bulduğu sayısal damgalama, genetik alanındaki ihtiyaç ve kullanımlar, verilerin saklanmasında ve sıkıştırılmasında şifreleme metodları gibi konular anlatılacak olup, bunun yanında başta e-devlet uygulamalarında olmak üzere kişisel bilgilerin saklanması ve mahremiyet gibi kriptografik hizmetlerin sağlanabilmesi için ileri kriptoloji yapıtaşları ve ileri kriptografik protokoller tanıtılacaktır. Gerçekleştirilebilmesi durumunda tüm dünyada büyük değişikliklere yol açacak olan kuantum kriptografi de ayrı bir başlıkta incelenerek, haberleşme sistemleri, kablosuz ağlar ve türleri, güvenlik standartları, tempest ve elektromanyetik anten ve radar sistemleri tanıtılacaktır.

Etkinliğin kapsamlı eğitim programına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

< geri